De training

Flink! is een echte doe-training met ervaringsgerichte oefeningen. Alle middelen en oefeningen sluiten zo veel als mogelijk aan bij de beleving en de ervaringen van de deelnemer. De trainer heeft een belangrijke rol: hij zorgt ervoor dat het echt maatwerk is.

Herhaling is essentieel om het geleerde in de praktijk te kunnen brengen. Daar ligt een belangrijke rol voor begeleiders en/of ouders die deelnemers tijdens de training in de praktijk ondersteunen.

Opbouw van Flink!

De training bestaat uit drie modules:

  1. Ik ben: lichaamsbesef, lichaamsbeeld en ik-besef
  2. Ik voel: bewustzijn van het gevoelsleven
  3. Ik wil: sociale weerbaarheid

Flink! module 1- ik ben

Doel van module 1 is het vergroten van het lichaamsbesef, lichaamsbeeld en ik-besef.

Het lichaamsbesef is de basis, van daaruit bouwt Flink! in een logische volgorde verder aan zelfbewustzijn en sociale weerbaarheid. Lichaamsbesef ontwikkel je door je lichaam te ervaren en zintuiglijke prikkels te ondergaan. Als je niet weet hoe je lichaam eigenlijk functioneert, kun je ook geen onderscheid maken tussen wat prettig voelt en wat niet prettig voelt.

Ik-besef ontwikkel je door je bewust te worden van verschillende aspecten van je eigen persoon. Bijvoorbeeld in welke levensfase je je bevindt en welke kwaliteiten je hebt. Door op een positieve manier je lichaam en je zelf je kijken, ontwikkel je een positief zelfbeeld.

Lees hier meer over module 1 – ik ben

Flink! module 2 – ik voel

Bij module 2 gaat het om de eigen emoties, gedachten en het gevoelsleven. en om bewustwording en het herkennen van andermans gevoelens, wensen en gedachten.

Lees hier meer over module 2 – ik voel

Modules 1 en 2 dragen bij aan het vergroten van zelfbewustzijn en ego-sterkte. Door de voortdurende aandacht voor positieve aspecten, eigenschappen en vaardigheden van de deelnemer hebben module 1 en 2 een ego-versterkende werking.  Als het ‘ik-besef’ goed ontwikkeld is, ervaart de persoon dat hij invloed heeft op zijn omgeving. Dat is belangrijk voor een positief zelfbeeld.

Flink! module 3 – ik wil

Doel van module 3 is het vergroten van de sociale weerbaarheid van de deelnemer. We maken daarbij gebruik van de inzichten en vaardigheden uit module 1 en 2.

Lees hier meer over module 3 – ik wil