Module 3 – ik wil

Belangrijke bouwstenen om de eigenwaarde en het zelfvertrouwen (ego-sterkte) van iemand te vergroten, zijn: zelfkennis en bewustwording van wat je denkt en voelt.

In de eerste twee modules is de basis gelegd om weerbaar gedrag goed in de praktijk te kunnen brengen. In module 3 maken we de stap van ‘binnenin iets voelen’ naar ‘de manier waarop je dit uitspreekt in het contact met de ander’. We besteden aandacht aan het duidelijk maken van je eigen wensen en behoeften, praten over wat je dwarszit en grenzen stellen. Daarnaast is er aandacht voor het omgaan met lastige situaties. In deze module wordt veel gebruik gemaakt van rollenspellen.

De deelnemer leert in module 3:

  • dat je een eigen mening mag hebben en dat anderen een andere mening kunnen hebben (en dat is prima)
  • een eigen mening vormen en verwoorden; zeggen wat hij wel en en niet wil
  • kijken naar de eigen sterke en zwakke kanten en zichzelf niet overschatten (realistisch zelfbeeld)
  • dat je een persoonlijke ruimte hebt en wat de eigen grenzen zijn; dat deze grenzen per situatie en persoon kunnen verschillen en dat je hier zelf de baas over bent
  • stevig staan en dit toepassen
  • lastige situaties beter begrijpen; de deelnemer oefent weerbaar gedrag in zulke situaties
  • wat de eigen rol is in lastige situaties en zich in te leven in de rol van een ander
  • dat je op verschillende manieren kunt reageren in lastige situaties en wat een ander zou kunnen denken of doen in lastige situaties
  • wanneer weerbaar gedrag nodig is
  • dat je het niet altijd zelf hoeft op te lossen en dat anderen kunnen helpen.